JĘZYKI OBCE
Uczelniana Oferta Dydaktyczna Studiów Doktoranckich


 

SEMESTR ZIMOWY 2004/2005

A1   Kurs konwersacyjny z języka angielskiego   (30 godz.)
dr Izabella Sobczak

poniedziałek,  godz. 10.00 – 11.30, sala 5 Gmach Centralnej Stołówki PW

A2   Język angielski   (30 godz.)
mgr Agnieszka Kaczmarczyk

poniedziałek,  godz. 10.30 – 12.00, sala 4 Gmach Centralnej Stołówki PW

 

A3   Język angielski z elementami języka technicznego   (30 godz.)
mgr Helena Jankowska

środa,  godz. 14.30 – 16.00, sala 3 Gmach Centralnej Stołówki PW

 

A4   Program autorski  (30 godz.)
mgr Hanna Markiewicz

poniedziałek, 12.00 –14.00, sala  3, Wydział EiTI

A5   Kurs języka angielskiego przeznaczony dla słuchaczy studiów doktoranckich (30 godz.)
Mgr Witold Chromcewicz

Wtorek godz. 14.30- 16.00, sala 605 Gmach Inżynierii Lądowej

 

A6   Konwersacje z elementami języka technicznego i biznesowego   (30 godz.)
Mgr Witold Chromcewicz

wtorek godz. 16.15- 17.45, sala 605 Gmach Inżynierii Lądowej

 

A7   Język angielski  dla doktorantów z Wydziału MEiL   (30 godz.)
mgr Urszula Fodemska

wtorek, godz. 12.15 – 13.45,  sala 302 Gmach Nowy Lotniczy

R1   Język rosyjski (30 godz.)
dr Blanka Konopka

czwartek, 14.00 –16.00,  sala 3 Gmach Centralnej Stołówki PW

 

N1   Język niemiecki   (30 godz.)
mgr Jadwiga Czerwińska

poniedziałek,  godz. 10.15 – 11.45, sala 2 Gmach Centralnej Stołówki PW

Uwaga:  Wymagana liczebność grupy utworzonej w ramach „Ogólnouczelnianej oferty dla  doktorantów”  -  15 do 25  osób.

Tak jak w ubiegłych latach doktoranci mogą uczestniczyć w zajęciach z języków romańskich – dołączając się do grup lektoratowych.

Aby zapisać się na takie zajęcia należy zgłosić się w pierwszym tygodniu semestru do sekretariatu SJO, pok. 439 Gm. Główny.