WYKŁADY PODSTAWOWE i SPECJALNE w ramach KONWERSATORIUM
Uczelniana Oferta Dydaktyczna Studiów Doktoranckich


 

SEMESTR ZIMOWY 2004/2005

 

 

 Z1  Elementy fizyki ciała stałego (30 godz.)
prof. Rajmund Bacewicz (PW)

¶rody,  godz. 14:15 - 16, Audytorium (Gmach Fizyki)

 

Z2  Podstawy fotoniki (30 godz.)
prof. Mirosław Karpierz (PW)

wtorki, godz. 16:15 - 18, s. 113 (Gmach Fizyki)


Z3 
Równania różniczkowe cz±stkowe (30 godz.)
dr Marian Majchrowski (PW)

poniedziałki, godz. 16:15 - 18, zmiana sali: s. 237 (Mała Aula - Gmach Główny)

 

Z4  Probabilistyka w technice  (30 godz.)

prof. Agnieszka Plucińska (PW)

poniedziałki, godz. 14:15 - 16, zmiana sali: s. 237 (Mała Aula - Gmach Główny)

 

Z5  Funkcjonalne materiały polimerowe dla współczesnej techniki  (30 godz.)

prof. Zbigniew Florjańczyk (PW), prof. Zbigniew Brzózka (PW), prof. Władysław Wieczorek (PW)

¶rody, godz. 12:15 - 14, Audytorium ¦rednie (Gmach Technologii Chemicznej)

 

SEMESTR LETNI 2005


L1   Wybrane zagadnienia analizy numerycznej (30 godz.)
prof. Teresa Regińska (IM PAN), dr Andrzej Wakulicz (IM PAN)

 

L2   Matematyka dyskretna z zastosowaniami (30 godz.)
prof. Zbigniew Lonc (PW)

 

L3   Procesy stochastyczne i optymalizacja (30 godz.)
prof. Łukasz Stettner (IM PAN), dr hab. Jacek Jakubowski (IM PAN)

 

L4   Algebra w chemii i naukach technicznych (30 godz.)
prof. Maciej M±czyński (PW)

 

L5   Elementy astrofizyki (30 godz.)

prof. Kazimierz Stępień (UW)

¶rody, godz. 16 -18