K O N W E R S A T O R I U M

Politechniki Warszawskiej

SEMESTR LETNI 2002/2003

Odczyty-Wykłady

27.03.2003, 10.04.2003, 22.05.2003,26.06.2003

Wykłady Specjalne

Wykłady Podstawowe

Spotkania

Wydarzenia "satelitarne"