WYKŁADY SPECJALNE
Semestr Zimowy 2003/2004

 

SZ1: Decyzje w warunkach ryzyka (15 godz.)
Prof. nzw. dr hab. W.Ogryczak (PW)

czwartki, godz. 14:15 - 16, s. 162 (Gmach Elektroniki), pierwszy wykład 30.10.2003 r.

 

SZ2: Wielkie eksperymenty w historii fizyki (15 godz.)

Prof. dr hab. W. Zych (PW)

poniedziałki, godz. 16:15 - 18, s. 134 (Gmach Główny), pierwszy wykład 6.10.2003 r.

 

SZ3: Dydaktyka szkoły wyższej (30 godz.) WYKŁAD ZALECANY

Prof. dr hab. Ulrich Schrade, dr Beata Witkowska-Maksimczuk, prof. dr hab. Romuald Jóźwicki, dr inż. Elżbieta Grzejszczyk (Kolegium Nauk Społecznych PW)

środy, godz. 16:15-18:00, s.152 (Gmach Główny), pierwszy wykład 8.10.2003 r.

Lista wpisanych na semestr zimowy

Lista przeniesinych na semestr letni

Semestr Letni 2003/2004

 

SL1: Rola nauki i techniki w rozwoju kultury i cywilizacji europejskiej (15 godz.)

Prof. dr hab. W. Zych (PW)

wtorki, godz. 16:15 - 18:00, s. 134 (Gmach Główny), pierwszy wykład wtorek 24 lutego 2004 r.

SL2: Dydaktyka szkoły wyższej (30 godz.) WYKŁAD ZALECANY

Prof. dr hab. Ulrich Schrade, dr Beata Witkowska-Maksimczuk, prof. dr hab. Romuald Jóźwicki, dr inż. Elżbieta Grzejszczyk (Kolegium Nauk Społecznych PW)

czwartki, godz. 16:15 - 18, s. 524 (ul. Noakowskiego 18/20, klatka A)