WYKŁADY SPECJALNE
Semestr Zimowy 2004/2005

 

SZ1 Database query optimization (15 godz.)
dr Jarosław Gryz (York University, Toronto, Kanada))

wtorki, godz. 12:15 - 14:00, s. 6 (Gmach Elektroniki)

 

SZ2: Wprowadzenie do makroekonomii i polityki gospodarczej (15 godz.)

Prof. dr hab. Witold Orłowski (Szkoła Biznesu PW)

wtorki, godz. 12:15 - 14:00, Szkoła Biznesu, ul. Koszykowa 79

 

SZ3 Materiały biologiczne i inżynierskie (30 godz.)

Prof. dr hab. Krzysztof Kurzydłowski (PW),

dr M. Lewandowska-Szumiel (Akademia Medyczna)

wtorki, godz. 16:15 - 18, s. 134 (Gmach Główny)

 

Semestr Letni 2005