WYKŁADY ZALECANE
Semestr Zimowy 2003/2004

Semestr Letni 2004

 

D1: Dydaktyka szkoły wyższej (30 godz.) WYKŁAD ZALECANY

Prof. dr hab. Ulrich Schrade, dr Beata Witkowska-Maksimczuk, prof. dr hab. Romuald Jóźwicki, dr inż. Elżbieta Grzejszczyk (Kolegium Nauk Społecznych PW)

czwartki, godz. 16:15 - 18, s. 524 (ul. Noakowskiego 18/20, klatka A) 


Lista wpisanych na semestr zimowy

Lista przeniesionych na semestr letni