WYKŁADY ZALECANE
Semestr Zimowy 2004/2005

 

 

DZ1: Dydaktyka szkoły wyższej (30 godz.)

Prof. dr hab. Ulrich Schrade, dr Beata Witkowska-Maksimczuk (Kolegium Nauk Społecznych PW)

czwartki, godz. 16:15 - 18, s. 524 (ul. Noakowskiego 18/20, klatka A) 

 

Uwaga: W semestrze zimowym na wykład może uczęszczać tylko 30 pierwszych zapisanych osób, następne osoby będ± uczęszczać na wykład w semestrze letnim. Osoby, których pozycje na li¶cie zapisów przekroczyły ten limit nie będ± mogły uczęszczać na zajęcia w semestrze zimowym.

 

Semestr Letni 2005

 

DL1: Dydaktyka szkoły wyższej (30 godz.)

Prof. dr hab. Ulrich Schrade, dr Beata Witkowska-Maksimczuk (Kolegium Nauk Społecznych PW)

czwartki, godz. 16:15 - 18, s. 518 (ul. Noakowskiego 18/20, klatka A)