Cele | Odczyty | Scientia Suprema | Seminaria | Seminaria specjalistyczne | Sympozja Toptechnika | Dysputy pitagorejskie

SCIENTIA SUPREMA

prof. Rodney S. Ruoff, Department of Chemistry and School of Materials Science, Ulsan National Institute of Science & Technology (UNIST)
20 stycznia 2016 r., godz. 11:00 w Auli budynku Instytutu Chemii Fizycznej PAN przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie

Wykłady inspirowane Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki:

prof. Wiesław Leoński, Wydział Fizyki i Astronomii; Uniwersytet Zielonogórski
10 stycznia 2013 r., sala 134 GG PW, godz. 16:15

prof. Cao Long Van, Wydział Fizyki i Astronomii; Uniwersytet Zielonogórski
10 stycznia 2013 r., sala 134 GG PW, godz. 17:30

Różne oblicza nanotechnologii:

prof. Jerzy Rużyłło, Departments of Electrical Engineering and Materials Science and Engineering Penn State University, USA
14 czerwca 2012, sala 134 GG PW, godz. 16:15

prof. Leon Gradoń, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska
14 czerwca 2012, sala 134 GG PW, godz. 17:30

Grafen - własności i perspektywy zastosowań

Technologie otrzymywania grafenu
12 maja 2011, godz.16.15, s. 134 - Gmach Główny PW

Charakteryzacja grafenu metodami mikrofalowymi

Pozostałe metody charakteryzacji, przyrządy, charakteryzacja przyrządów, zastosowania grafenu
26 maja 2011, godz.16.15, s. 134 - Gmach Główny PW