Cele | Odczyty | Scientia Suprema | Seminaria | Seminaria specjalistyczne | Sympozja Toptechnika | Dysputy pitagorejskie

LISTA ZAPISANYCH

SEMS1:

Lp. Imię i nazwisko Wydział
1Kamil CzerskiW. Elektroniki i Technik Informacyjnych
2Ewa RamusInne (spoza PW i PAN)
3Monika PłużyczkaInne (Uniwersytet Warszawski)
4Monika MałkiewiczInne (spoza PW i PAN)
5Maciej WęgierekW. Elektroniki i Technik Informacyjnych
6Piotr JaskowskiW. Transportu
7Daniel GrzywczakW. Elektroniki i Technik Informacyjnych
8Arkadiusz NetczukInne (spoza PW i PAN)
9Magdalena PieczyńskaW. Transportu
10Maksymilian WysockiW. Elektryczny
11Julian HofmanInne (spoza PW i PAN)
12Artur ChudzikInne (spoza PW i PAN)
13Monika MyśliwiecInne (spoza PW i PAN)