K O N W E R S A T O R I U M

Politechniki Warszawskiej

ROK 2003/2004Oferta Uczelniana - Wykłady Podstawowe

Odczyty-Wykłady

Semestr zimowy

30.10.2003, 13.11.2003, 11.12.2003

                                                photo

Semestr letni

4.03.2004

18.03.2004

29.04.2004

6.05.2004

3.06.2004

photo

photo

odwołany

photo

photo

 


Wykłady Specjalne

Wykłady Zalecane

Spotkania

Wydarzenia "satelitarne"