WYKŁADY SPECJALNE
Przeznaczone dla studentów studiów doktoranckich i magisterskich

K1: Samoorganizacja materii (15 godz.)
prof. Antoni Adamczyk (PW)
czwartki, godz. 15:15 - 17:00, sala 134 Gamach Główny PW. Pierwszy wykład 7.11.2002

K2: Stochastyczna optymalizacja (15 godz.)
prof. Marek Rutkowski (PW)
wtorki 16:15 - 18:00, sala 213 Gmach Główny PW. Pierwszy wykład 15.10.2002

K3:Teoria rozpoznawania obrazów i sygnałów mowy (15 godz.)
dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak (PW)
wtorki, srody, godz. 16:15 - 18:00, sala 213 Gmach Główny PW. Pierwszy wykład 10.12.2002

K4: Metody matematyczne modelowania procesów i przemian(15 godz.)
prof. Stanisław Janeczko (PW)
srody, godz. 16:15 - 18:00, sala 213 Gmach Główny PW. Pierwszy wykład 16.10.2002

Plan wykładówZapisy na wykłady:
Imię
Nazwisko
e-mail
 Wybierz wykład:     

Lista aktualnie zapisanych